Meklēt
 

AS Rīgas piena kombināts

Bauskas iela 180,
Rīga, LV-1004, Latvija
+371 67 066 888
+371 67 860 037

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110
foodunion@foodunion.com

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)
+371 64 281 500
piens@foodunion.com

Personāla daļa
Evita Osīte,
personāla daļas vadītāja
+371 67 066 742
evita.osite@foodunion.com

Iepirkumu daļa
Alīna Kočāne,
izejvielu kategorijas vadītāja
+371 64 201 204
alina.kocane@foodunion.com

Anda Balode,
iepirkumu speciālists
+371 64 201 204
Anda.balode@foodunion.com

Kvalitātes sistēmu un laboratorijas daļa
Vadītāja
Laura Lemminga,
+371 67 066 827
Laura.Lemminga@foodunion.com

Mārketinga daļa
+371 67 066 775
marketings@foodunion.com

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540
erika.kirsone-krivina@mmacomms.lv

 

Food Union galvenais birojs

Bauskas iela 180
Rīga, LV-1004, Latvija
+371 67 066 888
+371 67 860 037
foodunion@foodunion.com

 

 

Eksporta daļa
+371 67 066 778
export@foodunion.com

Varvara Krivkina,
eksporta vadītāja
+371 67 066 888
varvara.krivkina@foodunion.com

Personāla daļa
+371 67 066 714
personals@foodunion.com

Polina Nenčina,
personāla daļas direktore
+371 67 066 888
Polina.nenchina@foodunion.com

 

Kvalitātes daļa
Olena Androsoviča,
kvalitātes direktore
+371 26 405 256
Olena.Androsovich@foodunion.com

Iepirkumu daļa
procurement@foodunion.com
+371 64 201 204

Piena iepirkuma daļa
+371 67 066 786
pienaiepirkumi@foodunion.com

Mārketinga daļa
+371 67 066 775
marketings@foodunion.com

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540
erika.kirsone-krivina@mmacomms.lv

 

AS Valmieras piens

Rīgas iela 93,
Valmiera, LV-4201, Latvija
+371 64 222 420
+371 64 229 879
valmieras.piens@foodunion.com

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110
foodunion@foodunion.com

Valdes priekšsēdētājs
Māris Cers
Maris.cers@foodunion.com

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)
+371 64 281 500
piens@foodunion.com

Personāla daļa
Sannija Novika,
personāla daļas vadītāja
+371 64 201 229   
sannija.novika@foodunion.com

Kvalitātes daļa
Inese Vasiļevska,
kvalitātes sistēmu vadītāja
+371 64 201 225
inese.vasilevska@foodunion.com

Iepirkumu daļa
Alīna Kočāne,
izejvielu kategorijas vadītāja
+371 64 201 204
alina.kocane@foodunion.com

Anda Balode,
iepirkumu speciālists
+371 64 201 204
Anda.balode@foodunion.com

Piena iepirkuma daļa
Mārtiņš Strazdiņš-Stradiņš,
attīstības speciālists
+371 64 222 403
martins.strazdins@foodunion.com

Mārketinga daļa
+371 67 066 775
marketings@foodunion.com

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540
erika.kirsone-krivina@mmacomms.lv

 

SIA Rīgas piensaimnieks

Valmieras iela 2,
Rīga, LV-1009, Latvija
+371 67 046 400
rp@rpiens.lv

Bezmaksas informācijas tālrunis Latvijā
+371 80 001 110
foodunion@foodunion.com

Valdes loceklis
Artūrs Čirjevskis
arturs.cirjevskis@foodunion.com

 

Telepārdošana (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens, Rīgas piensaimnieks un Premia FFL)
+371 64 281 500
piens@foodunion.com

Personāla daļa
Inga Avetisjana,
personāla daļas vadītāja
+371 67 046 453

Inga.avetisjana@foodunion.com

Kvalitātes daļa
Anna Martina,
kvalitātes sistēmu vadītāja
+371 25 432 911
anna.martina@foodunion.com

Mārketinga daļa
+371 67 046 454
marketings@foodunion.com

Sabiedrisko attiecību daļa
Ērika Kirsone-Kriviņa,
sabiedrisko attiecību konsultante
+371 26390540
erika.kirsone-krivina@mmacomms.lv

 

Mūsu atrašanās vieta kartē

Sazinies ar mums